REGULAMENT  INTERN DE FUNCTIONARE BORN2SUCCEED CONSULTING SRL

(Bodyshape Transformation Centre)

 

Actualizat:  15.02.2019

 1. Reguli Generale

Regulamentul in vigoare este stabilit pentru desfasurarea normala a activitatilor si ocupatiilor abonatilor centrului, pentru ocrotirea sanatatii lor, precum si in scopul respectarii ordinii si curateniei incaperilor si echipamentelor centrului. Cunoasterea, insusirea si respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele care frecventeaza Bodyshape Transformation Centre. Prin plata unei sedinte sau a abonamentului certificati respectarea cu strictete a prezentului regulament.

Usile Bodyshape Transformation Centre sunt deschise de luni pana vineri in intervalul 07:00 – 21:00 si sambata in intervalul 08:30 – 12:30.

In afara orelor de program accesul in incinta Bodyshape Transformation Centre este interzis. Bodyshape Transformation Centre isi rezerva dreptul de a modifica oricand programul de functionare prin afisare la receptia centrului sau pe website-ul Bodyshape.

In incinta Bodyshape Transformation Centre este obligatorie pastrarea curateniei, respectul fata de ceilalti membri precum si comportamentul civilizat.

Plasarea afiselor, reclamelor sau a altor materiale cu scop comercial este strict interzisa fara acordul personalului administrativ.

Bodyshape Transformation Centre va fi inchis in zilele de sarbatoare legala din timpul anului si isi rezerva dreptul de a nu functiona in timpul altor sarbatori. In timpul unor sarbatori speciale sau publice, se poate aplica program special de functionare.

In incinta Bodyshape Transformation Centre fumatul este interzis. De asemenea, este interzis consumul de bauturi alcolice, medicamente, substante interzise sau alte substante psihoactive.

In cazul in care se intrerupe energia electrica, rugam clientii din sala sa-si intrerupa activitatea si daca pana de curent este pe termen mai lung sa urmeze semnele de avarie in scopul evacuarii. Daca intreruperea energiei electrice sau apei curente este o lucrare planificata veti fi instiintati de aceste lucruri la avizierul din holul receptiei. Locul de adunare, in caz de incendiu, este cel din parcarea din fata cladirii.

Bodyshape Transformation Centre se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale abonatilor centrului si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si al legislatiei in vigoare aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal

Bodyshape Transformation Centre ofera urmatoarele tipuri de servicii:

– abonament 52 saptamani  cu 2, 3 sau 6 sedinte/saptamana

– abonament 26 saptamani cu 2, 3 sau 6 sedinte/saptamana

– abonament 12 saptamani cu 2, 3 sau 6 sedinte/saptamana

– abonament 4 saptamani cu 2, 3 sau 6 sedinte/saptamana

– Program 6 week challenge

– Program 8 week challenge

– Program VIP Challenge

– Casual workout

– 7 days welcome offer

– 1 week unlimited training

– 2 week jump start

– 10 sessions bundle

Bodyshape Transformation Centre poate restrictiona accesul membrilor la serviciile contractate daca plata tarifului pentru abonamentul dorit nu este procesata cu succes.

Suspendarea abonamentului

Bodyshape Transformation Centre poate oferi membrilor beneficiul suspendarii abonamentul in curs de desfasurare in situatia unor motive medicale intemeiate sau pentru intervenirea unei sarcini.

Dovada situatiilor in care poate interveni suspendarea se va face cu documente medicale eliberate de medicul specialist din care sa rezulte interdictia expresa a Beneficiarului privind practicarea de exercitii fizice (motive medicale), iar procedura trebuie efectuata in scris, dupa cum urmeaza:

In termen de 10 zile calendaristice de la momentul de la care intervine cauza de suspendare, Beneficiarul va inainta o cerere de suspendare conducerii Bodyshape Transformation Centre in care va arata motivele pentru care solicita suspendarea si careia ii va anexa documentul de la medicul specialist.

In cazul in care constata ca sunt indeplinite conditiile in care poate interveni suspendarea, conducerea va putea aproba cererea si va dispune suspendarea astfel:

 • pentru motive medicale intemeiate, pentru perioada refacerii, dar nu mai mult de 6 luni de la momentul de la care a intervenit cauza de suspendare conform datei din adeverinta/alt document doveditor de la medicul specialist; pentru cauzuri intemeiate, conducerea va putea aproba o cerere de prelungire;
 • pentru sarcina, pana la data nasterii la care se adauga un interval de 3 luni, dar nu mai mult de 12 luni de la momentul de la care a intervenit cauza de suspendare conform datelor din adeverinta/alt document doveditor de la medicul specialist;

In situatia in care persoana care obtine suspendarea decide din propria initiativa sa revina la programele de fitness ale centrului inainte de incheierea perioadei alocate suspendarii, prelungirea abonamentului va opera doar cu privire la intervalul de timp in care persoana nu a participat efectiv la antrenamente.

Bodyshape Transformation Centre ofera membrilor sai dreptul ca acestia sa suspende abonamentul in curs de desfasurare fara nicio justificare, la simpla solicitare a Beneficiarului, pentru o perioada de minim 1 (una) luna si maxim 3 (trei) luni, cu plata unei taxe in valoare de 100 RON/ luna pentru a garanta rezervarea locului la sedintele de antrenament. Suspendarea se va realiza in baza unei cereri  scrise adresata centrului si cu plata anticipata a perioadei aferente in care membrul lipseste de la antrenamente. Neplata taxei de suspendare echivaleaza cu incetarea abonamentului in curs de desfasurare, fara restituirea prestatiilor deja efectuate.

Transferul abonamentului

Abonamentul este nominal si nu poate fi transferat de catre titular, cu exceptia cazurilor in care in cursul derularii abonamentului intervin motive medicale intemeiate care presupun incapacitatea definitiva a acestuia de a mai participa la antrenamente, o sarcina sau decesul Beneficiarului. In aceste situatii, transferul abonamentului poate viza un membru de familie sau un prieten (cu exceptia decesului), caz in care acesta devine titularul abonamentului, in aceleasi conditii agreate de Beneficiar.

Dovada situatiilor in care poate interveni transferul abonamentului se va face cu documente medicale eliberate de medicul specialist din care sa rezulte interdictia expresa a Beneficiarului privind practicarea de exercitii fizice (motive medicale) sau dupa caz, cu certificatul de deces, iar procedura trebuie fectuata in scris, dupa cum urmeaza:

In termen de 10 zile calendaristice de la momentul de la care intervine cauza de transfer, Beneficiarul va inainta o cerere de transfer conducerii Bodyshape Transformation Centre in care va arata motivele pentru care solicita transferul si careia ii va anexa documentul de la medicul specialist.

In cazul in care constata ca sunt indeplinite conditiile in care poate interveni suspendarea, conducerea va aproba cererea si va dispune transferul abonamentului, noul titular urmand a beneficia de conditiile contractuale ale Benficiarului initial pana la incetarea contractului.

Membrii Bodyshape Transformation Centre au obligatia de a nu se prezenta la sala de antrenament daca se afla sub influenta bauturilor alcolice sau a altor substante psihoactive, cat si in situatia in care exista suspiciunea unor boli contagioase care pot pune in pericol sanatatea celorlalti participanti la antrenamente

In situatia in care un membru al echipei Bodyshape Tranformation Centre observa faptul ca un clientul al centrului care participa la antrenamente prezinta semnele unei boli contagioase, din motive de siguranta, acesta va solicita persoanei in cauza sa paraseasca incinta obiectivului.

 1. Regulament Receptie

In momentul inscrierii intr-unul din programele Bodyshape Transformation Centre veti primi un card de membru. Cardul de membru este nominal, se elibereaza pentru intreaga perioada a contractului in vigoare si poate fi transmis/transferat altor persoane doar in situatiile expres prevazute in contract si in prezentul regulament. Accesul la Bodyshape Transformation Centre se face doar pe baza cardului de membru.

Aveti obligatia de a prezenta cardul la Receptie atunci cand frecventati Bodyshape Transformation Centre.

In cazul in care ati sosit la Bodyshape Transformation Centre fara a avea cardul de membru veti prezenta o informatie personala (nume, numar de telefon) pe baza careia se va verifica validitatea abonamentului, personalul din receptie asigurand confidentialitatea datelor pe care le puneti la dispozitie pentru verificari. Abonamentele nu includ locul de parcare. Accesul in parcarea cladirii este restrictionat. Va rugam, urmati si respectati instructiunile portarului.

Regulamentul centrului va recomanda sa sustineti examenul medical pana la inceperea frecventarii Bodyshape Transformation Centre, deoarece, conform contractului, sunteti responsabil de sanatatea dvs.  Conform contractului membrul Bodyshape Transformation Centre declara pe propria raspundere ca este apt pentru exercitiile fizice conform recomandarilor medicului de familie, ca nu sufera de nici o boala fizica sau psihica, afectiune medicala sau orice alta problema care ar putea pune in pericol siguranta si sanatatea acestuia in timpul desfasurarii programului. Administratia Bodyshape Transformation Centre nu poarta raspundere pentru suferintele cauzate de inrautatirea sanatatii dvs. Administratia Bodyshape Transformation Centre nu-si asuma raspunderea daca motivul inrautatirii sanatatii dvs. este rezultatul nerespectarii regulilor de utilizare a echipamentului de antrenament.

Plata pentru servicii se realizeaza in modalitatea agreata de parti conform contractului.

Plata se incaseaza sub forma de numerar, prin card bancar sau alta forma legala de plata convenita de comun acord.

Sistemul de plata in rate prin Card Avantaj oferit de Credit Europe sau prin intermediul Cardului de Cumparaturi Star BT pentru care poate opta Beneficiarul  presupune plata serviciilor oferite de Bodyshape Transformation Centre dupa cum urmeaza:

Card Avantaj: 10 rate fara dobanda

Star BT: 6 rate

Utilizarea Cardului Avantaj respectiv a Cardului Star BT presupune plata ratelor in conditiile agreate cu entitatea bancara emitenta.

Mia multe informatii cu privire la partenerii Bodyshape Transformation Centre puteti gasi accesand:

Card Avantaj: www.cardavantaj.ro

Card Cumparturi Star BTwww.starbt.ro

Sistemul de plata recurenta prin intermediul Netopia presupune achitarea, in fiecare luna, a pretului contractului prin debitarea contului Beneficiarului.

Membrii BodyShape Transformation Centre au obligatia de a se asigura ca la data platii in contul lor se gasesc suficiente fonduri pentru achitarea abonamentului in sistemul de plata recurenta.

Membrii BodyShape Transformation Centre au obligatia de a aduce la cunostinta prestatorului orice modificare intervenita cu privire la contul sau cartea lor de credit in termen de 72 de ore. (inchidere cont, transferare, modificare data expirare etc)

BodyShape Transformation Centre va informa membrii sai cu privire la situatia platilor nereusite prin apel telefonic, e-mail sau orice alta modalitate de comunicare directa cu acestia.

Conducerea Bodyshape Transformation Centre va fi instiintata de eventualele observatii prin urmatoarele modalitati: cu ajutorul formularelor de“Sugestii si Reclamatii“ aflate la receptia Bodyshape Transformation Centre sau prin e-mail la adresa [email protected], in termen de cel mut 15 zile de la data producerii evenimentului.

Reguli zona de antrenament

Membrii cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani pot contracta orice tip de abonament si pot participa la programele de antrenament numai cu acordul scris al parintelui/tutorelui luat cu ajutorul formularului pus la dispozitie de personalul de la receptia centrului.

Membrii cu varsta de pana la 14 ani inclusiv vor fi asistati de cel putin 1 (un) parinte/ tutore in sala de antrenament, iar acesta din urma isi asuma in integralitate raspunderea pentru sanatatea si securitatea minorului pe perioada desfasurarii activitatilor specifice si pana cand va parasi incinta centrului.

Pentru antrenamente sunteti rugat(a) sa purtati echipamentul si incaltamintea sportiva adecvate.

Va rugam sa frecventati orele de antrenament conform orarului stabilit, fara intarzieri, cu respectarea conditiilor stabilite de catre administratie.

Se admite intrarea in centru cu o intarziere de cel mult 10 minute. In caz de intarziere, va recomandam efectuarea unei usoare incalziri inainte de a intra in antrenamentul sustinut de instructor si intreaga clasa.

Membrul Bodyshape Transformation Centre este obligat sa utilizeze cu grija echipamentul sportiv in mod adecvat si numai sub indrumarea antrenorilor. El isi asuma raspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni in urma utilizarii neadecvate. Consideram membru Bodyshape Transformation Centre chiar si persoana care efectueaza o sedinta unica.

In cazul deteriorarii echipamentului sportiv sau al altui bun al Bodyshape Transformation Centre, persoana in cauza acopera toate cheltuielile materiale pentru inlaturarea deteriorarilor produse de catre el, echipamentului sportiv sau bunului, si reparatiile incaperii.

Nu raspundem pentru lucrurile de valoare pierdute sau uitate in zona de antrenamente, zona de la receptie sau vestiar.

Sunt interzise:

 • Folosirea telefonului mobil in zona de antrenamente
 • Deschiderea usilor si/sau a geamurilor in timpul antrenamentelor fara acordul celorlalti participanti si al antrenorului
 • Mestecatul gumei in timpul antrenamentelor
 • Utilizarea din proprie initiativa a aparatelor muzicale sau a altor aparate ale centrului
 • Utilizarea salilor aflate in incinta Bodyshape Transformation Centre in scopuri comerciale;
 1. Reguli Vestiare si Dusuri

Membrul Bodyshape Transformation Centre, in timpul antrenamentului, trebuie sa-si incuie personal garderoba si sa-si pastreze cheia, iar in caz de pierdere a cheii sa acopere cheltuielile pentru cumpararea unei yale noi si manopera de montaj, respectiv 30 lei.

Bodyshape Transformation Centre nu-si asuma responsabilitatea pentru lucrurile personale lasate in vestiar precum si pentru obiectele care n-au fost depozitate in dulapioarele cu cheita amplasate special in incinta vestiarului.

Membrii Bodyshape Transformation Centre pot utiliza gratuit serviciile noastre de pastrare a obiectelor valoroase, doar pe durata antrenamentelor.

Este interzis accesul in dusuri cu incaltaminte inadecvata si/sau de strada. Se recomanda, in scopul pastrarii igienei si prevenirii traumatismelor, sa purtati slapi in timpul frecventarii dusurilor.

Conducerea Bodyshape Transformation Centre isi rezerva dreptul:

 • de a modifica tarifele existente;
 • de a-si selecta clientii si de a refuza accesul persoanelor care au avut abonamentul vreodata anulat cu sau fara restituirea contravalorii acestuia.

Abonamentul se poate anula in urmatoarele conditii:

 • nerespectarea prezentului regulament;
 • folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cat si un comportament care sa prejudicieze buna imagine a Bodyshape Transformation Centre
 • utilizarea defectuoasa a echipamentelor sportive existente, respectiv deteriorarea acestora prin folosirea necorespunzatoare;
 • nerespectarea in mod repetat a observatiilor instructorilor;
 • savarsirea de infractiuni;
 • consumul de droguri, alcool si a substantelor interzise in activitatile sportive (pentru marirea parametrilor fizici ai organismului);
 • nerespectarea tipului de abonament pentru care a optat;
 • declararea datelor eronate in fisa de inscriere;
 • instrainarea cardului de membru propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii in locul acesteia, fara acordul prealabil scris la prestatorului;

Protectia Datelor cu Caracter Personal

Bodyshape Transformation Centre se obliga sa respecte prevederile  Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 si ale Regulamentului (UE) 2016/ 679 –Regulamentul general privind protectia datele.

In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, Bodyshape Transformation Centre se angajeaza sa respecte drepturile persoanei vizate in conformitate cu Politica interna de confidentialitate si a Procedurii interne privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

Informatiile prelucrate si colectate de catre Bodyshape Transformation Centre in scopul furnizarii serviciilor sunt urmatoarele:

 • Numele si prenumele;
 • Adresa de domiciliu/ resedinta;
 • Numarul de telefon;
 • Semnatura;
 • Datele medicale pe care le oferiti (pentru cauze de suspendare, transfer incetare contract);

Informatiile prelucrate si colectate de catre Bodyshape Transformation Centre in interes legitim sunt urmatoarele:

 • Fotografiile efectuate si utilizate in scop de promovare;
 • Date bancare;

Informatiile prelucrate si colectate de catre Bodyshape Transformation Centre pe baza de consimtamant expres sunt urmatoarele:

 • Adresa de e-mail;
 • Numar de telefon.

Bodyshape Transformation Centre recunoaste urmatoarele drepturi pentru membrii sai:

 • dreptul membrilor de a fi informati despre modul in care sunt prelucrate datelor lor cu caracter personal;
 • dreptul de a accesa, rectifica si solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal in conditiile art. 20 alin (1) lit a) si b) din Regulamentul GDPR.
 • dreptul de a solicita si obtine stergerea datelor cu caracter personal prelucrate daca acestea exced relatiei dintre parti;
 • dreptul de a se opune oricarui proces decizional automat, inclusiv crerea de profiluri fara consimtamant.;
 • dreptul membrilor de a solicita si obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • dreptul acestora de a fi informati catre cine au fost transmise sau transferate datele cu caracter personal prelucrate;

Bodyshape Transformation Centre va pastra in evidentele sale datele cu caracter personal ale membrilor pe perioada necesara pentru prelucrare cu respectarea temeiuluiui utilizat care nu va putea depasi 10 ani de la incetarea perioadei contractuale.