OFERTA VALENTINES – ABONAMENT 3 LUNI 1+1

Prețul inițial a fost: 4,500.00 lei.Prețul curent este: 3,375.00 lei.

Stoc epuizat

TERMENI SI CONDITII CONTRACT ABONAMENT 1 LUNA| DEBITARE DIRECTA


1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

1.1 PRESTATORUL se obliga sa presteze 3 sesiuni de antrenamente de fitness de grup a cate 45 de minute fiecare, saptamanal, de Luni pana Sambata, conform orarului – cu exceptia Sarbatorilor Legale.
1.2 BENEFICIARUL, prin contractarea acestui tip de abonament, intelege si accepta ca tariful aferent se va achita printr-un sistem de debitare directa setat prin intermediul bancii beneficiarului.
1.3 PRESTATORUL va putea restrictiona accesul BENEFICIARULUI la antrenamente daca plata tarifului nu este efectuata cu succes sau dupa caz, daca nu face dovada platii abonamentului.
1.4 BENEFICIARUL minor cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani, poate contracta prezentul tip de abonament si poate participa la programele de antrenament numai cu acordul scris al parintelui/ tutorelui.
1.5 BENEFICIARUL declara pe proprie raspundere ca este apt pentru exercitiile fizice conform recomandarilor medicului de familie, ca nu sufera de nicio boala, afectiune medicala sau orice alta problema care ar putea pune in pericol siguranta si sanatatea acestuia in timpul desfasurarii Programului.
1.6 BENEFICIARUL declara ca orice accident pe care ar putea sa il sufere in timpul desfasurarii prezentului contract va fi pe propria raspundere, PRESTATORUL nefiind responsabil de utilizarea necorespunzatoare a echipamentului sau de nedeclararea oricarei afectiuni care ar putea pune in pericol sanatatea sau viata BENEFICIARULUI.
1.7 BENEFICIARUL se obliga sa urmeze recomandarile instructorilor de fitness, sa poarte imbracaminte sportiva adecvata si sa respecte normele de igiena si curatenie.
1.8 In cazul in care BENEFICIARUL lipseste de la antrenamente (fara un motiv bine intemeiat), iar acestea nu mai pot fi recuperate pe durata abonamentului, antrenamentele neefectuate sunt considerate pierdute, iar PRESTATORUL nu are obligatia de a restitui contravaloarea acestora.
1.9 BENEFICIARUL intelege si accepta faptul ca PRESTATORUL are dreptul sa suspende temporar activitatea desfasurata la centrul de sanatate, in vederea efectuarii unor lucrari de reparare, amenajare, restaurare, precum si orice alte imbunatatiri necesare, PRESTATORUL informand in mod corespunzator BENEFICIARUL.


2. RASPUNDEREA PARTILOR

2.1 Partile contractuale sunt raspunzatoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate in prezentul contract.
2.2 PRESTATORUL nu este responsabil pentru eventualele vatamari sau accidentari de orice natura suferite de BENEFICIARI ca urmare a nerespectarii recomandarilor oferite de catre personalul specializat al centrului.
2.3 BENEFICIARUL minor cu varsta de pana la 14 ani inclusiv va fi asistat de cel putin 1 (un) parinte/ tutore in sala de antrenament, iar acesta din urma isi asuma in integralitate raspunderea pentru sanatatea si securitatea minorului pe perioada desfasurarii activitatilor specifice si pana cand va parasi incinta centrului.
2.4 PRESTATORUL nu este responsabil pentru eventualele vatamari sau accidentari de orice natura suferite de invitatii sau copiii minori ai BENEFICIARULUI care au acces in centru pe perioada desfasurarii antrenamentului de catre membru.
2.5 PRESTATORUL, personalul de specialitate, precum si personalul administrativ nu isi asuma raspunderea pentru obiectele personale ale BENEFICIARILOR, invitatilor sau copiilor acestora, uitate, pierdute sau deterioate in interiorul centrului.


3. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

3.1 Partile contractante nu raspund de neexecutarea la termen sau/si de executarea necorespunzatoare a oricarei obligatii care le revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora sau cazul fortuit, asa cum acestea sunt definite prin lege.
3.2 Partea care, din cauza de forta majora sau cazul fortuit, nu isi poate respecta obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii situatiei de forta majora sau de caz fortuit.
3.3 Daca in termen de 30 de zile de la producerea sa, evenimentele mentionate nu inceteaza, partile au dreptul de a-si notifica incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa aiba dreptul la daune-interese.
3.4 Forta majora se refera la evenimente precum: cutremure, alunecari de teren, stare de razboi si orice alt eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
3.5 Cazul fortuit se refera la evenimente care nu pot fi prevazute si nici impiedicate de catre partea care nu isi poate executa obligatiile la termen sau/si corespunzator din pricina ivirii evenimentelor respective, incluzand dar fara a se limita la pene de curent, coduri galbene sau rosii de intemperii, oprirea furnizarii de gaze.


4. CONDITIILE PLATII

4.1 Plata pentru prezentul tip se abonament se va efectua prin serviciul de debitare directa oferit de banca beneficiarului.
4.2 Contul BENEFICIARULUI va fi debitat cu suma aferenta abonamentului accesat, in conditiile si termenele stabilite de PRESTATOR.
4.3 BENEFICIARUL are obligatia de a se asigura ca la data platii in contul sau se gasesc suficiente fonduri pentru plata prezentului tip de abonament.
4.4 BENEFICIARUL are obligatia de a aduce la cunostinta PRESTATORULUI orice modificare intervenita cu privire la contul sau cartea sa de credit in termen de 72 de ore. (inchidere cont, transferare, modificare data expirare etc)
4.5 PRESTATORUL va informa BENEFICIARUL situatia platilor nereusite prin apel telefonic, e-mail sau orice alta modalitate de comunicare directa cu acestia.


5. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract va inceta in urmatoarele situatii:

  1. prin indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat;
  2. prin indeplinirea obiectului specificat;
  3. prin acordul partilor, constatat printr-un acord de incetare al contractului;
  4. prin denuntare unilaterala, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
  5. de drept, prin nereluarea antrenamentelor dupa incetarea perioadei de suspendare;

6. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate prin completarea prezentei conventii sunt prelucrate in scopul executarii contractului, in conformitate cu dispozitiile legale nationale si internationale in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind temeiurile prelucrarii datelor cu cracter personal de catre PRESTATOR care exced cadrului prezentului contract, te invitam sa accesezi Politica noastra de Confidentialitate.


7. DISPOZITII FINALE

7.1. Toate comunicarile si instiintarile in baza prezentului contract vor fi facute in scris si vor fi transmise cu confirmare de primire, la adresele puse la dispozitie de catre parti. Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului Civil Roman.
7.2. Prin semnarea prezentului contract, BENEFICIARUL declara ca a citit, ca a inteles si ca este de acord cu Regulamentul de Ordine Interioara si cu Termenii&Conditiile privind utilizarea website-ului, ambele documente fiind regasite pe pagina web Bodyshapetransformation.com, iar Regulamentul poate fi consultat fizic si la receptia centrului.


PRESTATOR,
Born2Succeed Consulting SRL
Administrator Irina Alionte

Am citit Termenii si conditiile

Informații suplimentare

Nr. Intrări

2 intrări/sapt., 3 intrări/sapt.