Oferta Ziua Femeii – FIT MAMMA

OFERTA FIT MAMMA 

Perioada programului: 12 saptamani

Pachetul include:

 • 3 antrenamente / saptamana in centrul nostru din Str. Nicolae Caramfil, Nr. 71-73, Scara B, Parter, Sector 1, Bucuresti
 • seminar de nutritie (recorded)
 • seminarul despre mancatul emotional (recorded)
 • ghidul de nutritie inteligenta marca Bodyshape
 • retete sanatoase si gustoase – usor de realizat
 • feedback saptamanal pe mesele zilnice pentru a optimiza alimentatia de la specialistii in transformare Bodyshape
 • acces la comunitatea de Bodyshapers ONLINE

 

Abonamentul poate fi achizitionat daca:

 • esti membru nou Bodyshape Transformation Centre
 • nu ai mai fost la Bodyshape Transformation Centre de minim 3 luni
 • esti membru activ Bodyshape Transformation Centre si vrei sa oferi cadou acest abonament.

Prețul inițial a fost: 1,495.00 lei.Prețul curent este: 1,295.00 lei.

Stoc epuizat

TERMENI SI CONDITII CONTRACT Fit MAMMA| DEBITARE DIRECTA1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
1.1. PRESTATORUL se obliga sa presteze 3 sesiuni de antrenamente de fitness de grup a cate 45 de minute fiecare,
saptamanal (in total: 36 sesiuni), conform orarului – cu exceptia Sarbatorilor Legale.
1.2. BENEFICIARUL minor cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani, poate contracta prezentul tip de abonament si poate
participa la programele de antrenament numai cu acordul scris al parintelui/ tutorelui.
1.3. BENEFICIARUL este obligat sa participe la toate sesiunile de antrenament (18 sesiuni), respectiv de 3 ori pe
saptamana pana la finalul programului FIT MAMMA – cu exceptia Sarbatorilor Legale.
1.4. BENEFICIARUL are dreptul sa absenteze la una sau mai multe sesiuni de antrenament, numai in situatii
exceptionale – spitalizare, boli contagioase, mutare din oras sau alte motive obiective. Aceste situatii vor fi analizate de
PRESTATOR in urma unei notificari scrise din partea BENEFICIARULUI in baza unor acte doveditoare.
1.5. In cazul in care BENEFICIARUL lipseste de la antrenamente (fara un motiv bine intemeiat), iar acestea nu mai pot fi
recuperate pe durata abonamentului, antrenamentele neefectuate sunt considerate pierdute, iar PRESTATORUL nu are
obligatia de a restitui contravaloarea acestora.
1.6. BENEFICIARUL va participa la / viziona seminarul de nutritie in cadrul caruia va primi planul de nutritie si la seminarul de
mancat emotional.
1.7. BENEFICIARUL va tine un jurnal al meselor consumate zilnic si il va preda la inceputul fiecarei saptamani de
program, cand va face si cantarirea intermediara.
1.8. Cantarirea BENEFICIARULUI inainte de inceperea programului si dupa terminarea acestuia va avea loc la sediul PRESTATORULUI.
1.9. Este recomandat ca Beneficiarul sa faca o poza inainte de inceperea programului, o poza dupa incheiarea programului
1.10. BENEFICIARUL va participa la intalnirea de final care va avea loc in ultima saptamana din program unde se vor lua
ultimele masuratori.
1.11. BENEFICIARUL intelege si accepta ca pozele si filmele in ipostaze decente, in care apare atat in timpul, cat si in
afara sesiunilor de antrenament, sunt folosite in interes legitim, pentru promovarea activitatii de catre PRESTATOR pe
pagina sa de facebook sau pe orice canal pe care acesta il detine. BENEFICIARUL declara ca nu detine nici un drept de
proprietate intelectuala sau de orice alta natura referitoare la pozele si filmele mentionate anterior.
1.12. BENEFICIARUL declara pe proprie raspundere ca este apt pentru exercitiile fizice conform recomandarilor
medicului de familie, ca nu sufera de nici o boala, afectiune medicala sau orice alta problema care ar putea pune in
pericol siguranta si sanatatea acestuia in timpul desfasurarii Programului.
1.13. BENEFICIARUL declara ca orice accident pe care ar putea sa il sufere in timpul desfasurarii prezentului contract va
fi pe propria raspundere, PRESTATORUL nefiind responsabila de utilizarea necorespunzatoare a echipamentului sau de
nedeclararea oricarei afectiuni care ar putea pune in pericol sanatatea sau viata BENEFICIARULUI.
1.14. BENEFICIARUL se obliga sa urmeze recomandarile instructorilor de fitness, sa poarte imbracaminte sportiva
adecvata si sa respecte normele de igiena si curatenie.
1.15 BENEFICIARUL are dreptul de a suspenda abonamentul in curs de desfasurare in situatia unor motive medicale
intemeiate pe perioada recuperarii, dar nu mai mult de 6 (sase) luni de la data la care a intervenit cauza de suspendare,
durata ce poate fi prelungita cu cel mult 3 (trei) luni daca situatia medicala care a condus la suspendare subzista. In cazul
in care intervine o sarcina, suspendarea se poate aproba pentru toata perioada sarcinii, la care se adauga un interval de
3 (trei) luni necesar recuperarii. In ambele cazuri BENEFICIARUL trebuie sa faca dovada celor sustinute cu adeverinta
medicala de la medicul specialist si sa urmeze procedura instituita prin intermediul Regulamentului Intern de Functionare
1.16 In cazul in care BENEFICIARUL nu opteaza pentru suspendarea abonamentului in conditiile art. 1.20, acesta
beneficiaza de optiunea de transfer unui membru de familie sau prieten care nu are in derulare un contract cu
PRESTATORUL si care va prelua abonamentul in aceleasi conditii ca si beneficiarul initial, urmand procedura de transfer
institutita prin Regulamentul Intern de Functionare.
1.17 BENEFICIARUL intelege si accepta faptul ca PRESTATORUL are dreptul sa suspende temporar activitatea
desfasurata la centrul de sanatate, in vederea efectuarii unor lucrari de reparare, amenajare, restaurare, precum si orice
alte imbunatatiri necesare, PRESTATORUL informand in mod corespunzator BENEFICIARUL.
1.18 BENEFICIARUL are dreptul la un numar de 3 invitatii gratuite pe care le poate oferi unor prieteni sau rude pe
parcursul perioadei de valabilitate a abonamentului.


2. RASPUNDEREA PARTILOR

2.1 Partile contractuale sunt raspunzatoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate in prezentul contract.
2.2 PRESTATORUL nu este responsabil pentru eventualele vatamari sau accidentari de orice natura suferite de BENEFICIARI ca urmare a nerespectarii recomandarilor oferite de catre personalul specializat al centrului.
2.3 BENEFICIARUL minor cu varsta de pana la 14 ani inclusiv va fi asistat de cel putin 1 (un) parinte/ tutore in sala de antrenament, iar acesta din urma isi asuma in integralitate raspunderea pentru sanatatea si securitatea minorului pe perioada desfasurarii activitatilor specifice si pana cand va parasi incinta centrului.
2.4 PRESTATORUL nu este responsabil pentru eventualele vatamari sau accidentari de orice natura suferite de invitatii sau copiii minori ai BENEFICIARULUI care au acces in centru pe perioada desfasurarii antrenamentului de catre membru.
2.5 PRESTATORUL, personalul de specialitate, precum si personalul administrativ nu isi asuma raspunderea pentru obiectele personale ale BENEFICIARILOR, invitatilor sau copiilor acestora, uitate, pierdute sau deterioate in interiorul centrului.


3. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

3.1 Partile contractante nu raspund de neexecutarea la termen sau/si de executarea necorespunzatoare a oricarei obligatii care le revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora sau cazul fortuit, asa cum acestea sunt definite prin lege.
3.2 Partea care, din cauza de forta majora sau cazul fortuit, nu isi poate respecta obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii situatiei de forta majora sau de caz fortuit.
3.3 Daca in termen de 30 de zile de la producerea sa, evenimentele mentionate nu inceteaza, partile au dreptul de a-si notifica incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa aiba dreptul la daune-interese.
3.4 Forta majora se refera la evenimente precum: cutremure, alunecari de teren, stare de razboi si orice alt eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
3.5 Cazul fortuit se refera la evenimente care nu pot fi prevazute si nici impiedicate de catre partea care nu isi poate executa obligatiile la termen sau/si corespunzator din pricina ivirii evenimentelor respective, incluzand dar fara a se limita la pene de curent, coduri galbene sau rosii de intemperii, oprirea furnizarii de gaze.


4. CONDITIILE PLATII

4.1 Plata pentru prezentul tip se abonament se va efectua prin serviciul de debitare directa oferit de banca beneficiarului.
4.2 Contul BENEFICIARULUI va fi debitat cu suma aferenta abonamentului accesat, in conditiile si termenele stabilite de PRESTATOR.
4.3 BENEFICIARUL are obligatia de a se asigura ca la data platii in contul sau se gasesc suficiente fonduri pentru plata prezentului tip de abonament.
4.4 BENEFICIARUL are obligatia de a aduce la cunostinta PRESTATORULUI orice modificare intervenita cu privire la contul sau cartea sa de credit in termen de 72 de ore. (inchidere cont, transferare, modificare data expirare etc)
4.5 PRESTATORUL va informa BENEFICIARUL situatia platilor nereusite prin apel telefonic, e-mail sau orice alta modalitate de comunicare directa cu acestia.


5. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract va inceta in urmatoarele situatii:

 1. prin indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat;
 2. prin indeplinirea obiectului specificat;
 3. prin acordul partilor, constatat printr-un acord de incetare al contractului;
 4. prin denuntare unilaterala, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
 5. de drept, prin nereluarea antrenamentelor dupa incetarea perioadei de suspendare;

6. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate prin completarea prezentei conventii sunt prelucrate in scopul executarii contractului, in conformitate cu dispozitiile legale nationale si internationale in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind temeiurile prelucrarii datelor cu cracter personal de catre PRESTATOR care exced cadrului prezentului contract, te invitam sa accesezi Politica noastra de Confidentialitate.


7. DISPOZITII FINALE

7.1. Toate comunicarile si instiintarile in baza prezentului contract vor fi facute in scris si vor fi transmise cu confirmare de primire, la adresele puse la dispozitie de catre parti. Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului Civil Roman.
7.2. Prin semnarea prezentului contract, BENEFICIARUL declara ca a citit, ca a inteles si ca este de acord cu Regulamentul de Ordine Interioara si cu Termenii&Conditiile privind utilizarea website-ului, ambele documente fiind regasite pe pagina web Bodyshapetransformation.com, iar Regulamentul poate fi consultat fizic si la receptia centrului.


PRESTATOR,
Born2Succeed Consulting SRL
Administrator Irina Alionte

Am citit Termenii si conditiile